Bài viết

Thông báo Về việc tổ chức "Ngày hội Truyền thống Đại Gia Đình Mê Kông và nghỉ mát định kỳ năm 2022"

Căn cứ điều 20, khoản 3 Thỏa ước Lao động tập thể;

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, đã 2 năm Công ty không thể tổ chức cho Người lao động được nghỉ mát định kỳ hàng năm vào ngày hội truyền thống 12/06.

Nay, mặc dù những tác động, ảnh hưởng bởi tinh hình dịch vẫn còn bị ảnh hưởng, tuy nhiên để cũng cố và xây dựng tinh thần đoàn kết, xây dựng văn hóa của Đại Gia đình Mê Kông, Công ty quyết định tổ chức Ngày hội truyền thống Đại Gia đình Mê Kông và nghỉ mát định kỳ năm 2022".

 

- Công ty chi trả 100% chi phí cho Người lao động đủ tiêu chuẩn tham gia (Người lao động ký Hợp đồng lao động chính thức): con dưới 11 tuổi và con 11 tuổi trở lên đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2021-2022.

- Công ty hỗ trợ chi phí 50% cho các đối tượng:

    + Vợ (chồng) của Người lao động;

    + Con của Người lao động từ 11 tuổi trở lên không đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2021-2022.

- Ngoài những đối tượng trên, Người lao động có thể đăng ký cho người thân tham gia , nhưng Người lao động phải chịu 100% chi phí.

Việc tham quan, nghỉ mát vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của Người lao động vừa để tái tạo sức lao động, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần xây dựng văn hóa Đại Gia đình Mê Kông.

Vì vậy, Ban Giám Đốc Công ty đề nghị Trưởng các đơn vị, Ban chấp hành Công Đoàn tuyên truyền, phổ biến chủ trương đến Người lao động và thực hiện đăng ký tham gia.

 

 

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: