CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐMK

Để đánh dấu 1 Giai đoạn mới trong việc thay đổi hệ thống nhận diện của mình, ngày 08 tháng 03 năm 2018 , Nhân kỷ niệm 14 năm thành lập Mê Kông Corp, Công ty Cổ Phần Đầu Tư ĐMK ra đời.

Với các lĩnh vực hoạt động chính:  vận tải đường thủy nội địa, chuẩn bị mặt bằng, nạo vét kênh rạch, khai thác chế biến khoáng sản, đóng tàu, thu gom xử lý chất thải ...