TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn :

Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam và phát triển vững mạnh trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Sứ Mệnh :

Đối với đối tác và khách hàng:

Mang lại giá trị và chất lượng tối ưu trong từng sản phẩm, dịch vụ;

Sống tình nghĩa, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, hợp tác theo phương châm đôi bên cùng có lợi để cùng nhau phát triển.

Đối với nhân viên: 

Mang lại môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển. Mọi người thương yêu, đùm bọc lẫn nhau như những thành viên của một đại gia đình.

Đối với xã hội:

Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, mang đậm tính dân tộc và nhân văn, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển đất nước.

Giá trị cốt lõi :

  • Nghĩa tình
  • Chất lượng
  • Chuyên nghiệp
  • Phát triển bền vững