Bài viết

Hội nghị người lao động và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Ngày 29/1/2016, Công ty CP Đầu tư và Tiếp vận MeKong long trọng tổ chức Hội nghị người lao động và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 tại Trụ sở văn phòng làm việc Công ty. Tại Hội nghị, Công ty đã thông qua các báo cáo: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016; báo cáo hoạt động phong trào công nhân lao động năm 2015, phương hướng hoạt động phong trào công nhân lao động năm 2016.

Ông Ngô Văn Thơm - Chủ tịch Công Đoàn phát biểu tại Hội Nghị

Hội nghị đã chứng kiến việc ký kết sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể năm 2016 giữa đồng chí Nguyễn Phước  Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám Đốc Công ty – Đạt diện người sử dụng lao động và Đồng chí: Ngô Văn Thơm – Chủ tịch Công Đoàn – Đại diện cho người lao động với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với các năm trước.

Bà Trịnh Thị Hương trao thưởng cho 3 tập thể đạt thành tích xuất sắc

Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng đối với các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển Công ty năm 2015. Tại Hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã phát động thi đua năm 2016  trong toàn thể Cán bộ Công nhân viên Công ty, quyết tám phấn đấu hoàn thành xuất sắc và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: