Bài viết

Hàng vận chuyển bằng đường thủy được miễn, giảm 50% phí hạ tầng cảng biển

Tạp chí GTVT - Từ 1/8, TP.HCM miễn thu phí hạ tầng cảng biển với hàng xuất nhập khẩu chở bằng đường thủy đi Campuchia; giảm 50% phí cho hàng xuất nhập khẩu.

Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa X vừa họp thông qua Nghị quyết điều chỉnh mức thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển (phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại TP.HCM) sau hơn 3 tháng triển khai (từ 1/4/2022).

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/8/2022, theo hướng miễn phí và giảm phí đối với hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa, doanh nghiệp làm tờ khai ngoài địa phận TP.HCM.

Theo nghị quyết, TP.HCM miễn thu phí với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

Miễn thu phí đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu được vận chuyển ra, vào cảng biển bằng đường thủy nội địa theo Hiệp định giữa Việt Nam và Campuchia về vận tải đường thủy.

Giảm 50% mức phí với hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu được vận chuyển vào cảng và rời cảng bằng đường thủy nội địa.

Cùng đó, áp dụng cùng mức phí hàng hóa xuất nhập khẩu mở tờ khai tại TP hay ngoài TP để tạo sự đồng thuận của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa của các tỉnh, thành khác xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng biển.

Theo Cục Đường thủy nội địa VN và các hiệp hội, doanh nghiệp, hiện toàn quốc có 2 địa phương thu phí hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu và quá cảnh qua cảng biển; trong đó, Hải Phòng áp dụng từ năm 2017, TP.HCM áp dụng từ 1/4/2022. 

Việc thu phí hạ tầng cảng biển đối với hàng vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa là chưa hợp lý, chưa đúng đối tượng. Đồng thời làm tăng gánh nặng cho doanh nghiệp, nảy sinh tình trạng "phí chồng phí", giảm tính cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải đường thủy.

Trước vấn đề trên, Bộ GTVT từng có văn bản đề nghị HĐND và UBND TP.Hải Phòng, TP.HCM xem xét kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp về việc miễn, giảm phí hạ tầng cảng biển đối với hàng quá cảnh, chuyển khẩu vận chuyển bằng đường thủy nội địa.

Đồng thời, xem xét điều chỉnh mức thu phí hợp lý đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển bằng đường thủy nội địa theo Chỉ thị số 37 ngày 19/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa.

Tại cuộc họp ngày 30/5/2022 với các Bộ, ngành và Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại TP.HCM (gọi tắt là phí hạ tầng cảng biển), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị UBND TP.HCM nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các Bộ, các cơ quan, sớm trình HĐND thành phố xem xét điều chỉnh về mức thu, đối tượng thu phí sử dụng hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển trong tháng 7/2022.

 

 

 

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: