DỰ ÁN BẾN THỦY NỘI ĐỊA PHƯỚC KHÁNH

 

Tọa lạc tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Bến thủy nội địa Phước Khánh được chấp thuận đầu tư bởi UBND tỉnh Đồng Nai với diện tích khoảng 146.683 m2.

Quy mô dự án:

- Xếp dỡ hàng hóa: 1.000.000 tấn hàng hóa/năm.

- Đóng mới sửa chửa phương tiện: 50.000 tấn phương tiện/năm.