CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Vị trí tuyển dụng :

Nhân viên Hành chính - Lễ tân

 

Nhân viên Lao động Tiền lương