CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Vị trí tuyển dụng :

 

Lễ tân kiêm Hành chính Tòa nhà (đã hết hạn)

Số lượng: 01
NVKD ngành Vật Liệu Xây Dựng (đã hết hạn) Số lượng: 01